اطلاعیه شماره 14- اعلام نتایج داوری چکیده مقالات (مرحله دوم: چکیده های دریافتی پس از تاریخ 97/8/25)

ضمن سپاس و قدردانی از مشارکت پژوهشگران ارجمند در ارسال چکیده مقالات به اولین کنفرانس ملی باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، نتیجه داوری چکیده مقالاتی که پس از تاریخ 97/8/25 به دبیرخانه کنفرانس رسیده است در فایل ذیل اعلام میگردد. لذا آن دسته از پژوهشگرانی که چکیده ارسالی آنها مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست به منظور انتشار چکیده در مجموعه مقالات کنفرانس، دریافت گواهی پذیرش چکیده و نیز گشوده شدن گزینه «ارسال اصل مقاله» در پنل کاربری، مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزار تومان) را به شماره حساب اعلامی واریز نموده و اسکن فیش مربوطه را از طریق پنل کاربری >> بخش پرداخت هزینه ها حداکثر تا تاریخ 97/10/10 بارگذاری نمایند. پس از تأیید فیش پرداختی توسط دبیرخانه کنفرانس، گزینه «ارسال اصل مقاله» برای پژوهشگران ارجمند باز خواهد شد.

شماره حساب 0952947001
بانک تجارت، به نام دانشگاه مازندران

شماره شبا IR380180000000000952947001
با احترام
دبیرخانه کنفرانس

 

نتايج داوری چکيده مقالات؛ مرحله دوم