اطلاعیه شماره 13- پایان مهلت ارسال چکیده ها

ضمن سپاس و قدردانی از مشارکت پژوهشگران ارجمند در ارسال چکیده مقالات به اولین کنفرانس ملی باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، به اطلاع میرساند مهلت بارگذاری چکیده مقالات پایان یافته و چکیدهایی که از این پس به دبیرخانه کنفرانس ارسال شوند در فرایند داوری قرار نخواهند گرفت.