اطلاعیه شماره 11- تمدید مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات

با توجه به استقبال و تقاضای پژوهشگران، مهلت ارسال چکیده مقالات کنفرانس تا 15 آذرماه 1397 و مهلت ارسال اصل مقالات تا 30 دی ماه 1397 تمدید گردید.