اطلاعیه شماره 9- راهنمای بارگذاری فیش واریز هزینه داوری و انتشار چکیده

پژوهشگران گرامی
پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص واریز هزینه «انتشار چکیده در مجموعه مقالات کنفرانس، دریافت گواهی پذیرش چکیده و نیز گشوده شدن گزینه ارسال اصل مقاله در پنل کاربری»، جهت بارگذاری فیش واریزی در سایت کنفرانس از فایل راهنمای زیر استفاده نمایید.

 

                                                                                                                                                                                                                     با احترام

                                                                                                                                                                                                             دبیرخانه کنفرانس

*** راهنمای بارگذاری فیش واریز چکیده ***