اطلاعیه شماره 8- اطلاع از وضعیت چکیده های ارسالی و واریز هزینه انتشار چکیده

پژوهشگران گرامی میتوانند با مراجعه به پنل کاربری خود از وضعیت بررسی چکیده ارسالی آگاه شوند. از آنجا که کنفرانس طبق آیین نامه داخلی دانشگاه مازندران به صورت کاملاً خودگردان و بدون هیچگونه حمایت مالی دانشگاه برگزار میگردد لذا آن دسته از پژوهشگرانی که چکیده ارسالی آنها توسط داور (و نه پیش داور) مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست به منظور انتشار چکیده در مجموعه مقالات کنفرانس، دریافت گواهی پذیرش چکیده و نیز گشوده شدن گزینه «ارسال اصل مقاله» در پنل کاربری، مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزار تومان) را به شماره حساب اعلامی واریز نموده و اسکن فیش مربوطه را از طریق پنل کاربری >> بخش پرداخت هزینه ها آپلود نمایند. پس از تأیید فیش پرداختی توسط دبیرخانه کنفرانس، گزینه «ارسال اصل مقاله» برای پژوهشگران ارجمند باز خواهد شد.

شماره حساب 0952947001
بانک تجارت، به نام دانشگاه مازندران

شماره شبا IR380180000000000952947001