اطلاعیه شماره 4- تمدید مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات

با توجه به استقبال و تقاضای پژوهشگران و نیز همزمانی دریافت چکیده ها با تعطیلات تابستانی دانشگاهها، مهلت ارسال چکیده مقالات کنفرانس تا 25 آبانماه 1397 و مهلت ارسال اصل مقالات تا 30 آذرماه 1397 تمدید گردید.

لازم به ذکر است که دبیرخانه کنفرانس در طی این مدت به مرور نتایج بررسی چکیده هایی که پیش از این به دبیرخانه کنفرانس رسیده است را از طریق پنل شخصی نویسندگان اعلام کرده و پژوهشگران محترم از تاریخ 20 شهریور ماه میتوانند از طریق سایت کنفرانس نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام نمایند.