کمیته اجرایی کنفرانس

دبیر اجرایی کنفرانس

 • picture - Copy (2)
  دکتر مرتضی عطایی

  استادیار باستان شناسی دانشگاه مازندارن

مدیر پشتیبانی کنفرانس

 • photo_۲۰۱۸-۰۳-۲۳_۲۱-۳۹-۲۷
  سید رضا موسوی میرکلا

  مدیر امور عمومی دانشکده میراث فرهنگی دانشگاه مازندران

اعضای کمیته اجرایی

 • دکتر راحله کولابادی

  دکترای باستان شناسی و مدرس دانشگاه

 • هانیه حسین نیا

  کارشناس دبیرخانه کنفرانس

 • صبا غلامی

  دانشجوی دکترای باستان شناسی دانشگاه مازندران

 • مژگان خیرالهی

  دانشجوی دکتری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 • امین حاجی زاده

  عضو هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

 • سید عبدالرضا حسینی

  دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 • امیرحسین احسان

  مدیر امور عمومی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران